แพทย์หญิง ณัฐชญา ไมตรีเวช (หมอกุ๊กไก่) - Arcadia.in.th | รวมคลินิกความงามคุณภาพ ค้นหาโปรความงามคุณภาพและจองได้ในราคาพิเศษ

แพทย์หญิง ณัฐชญา ไมตรีเวช (หมอกุ๊กไก่)

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1 ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ฉุกเฉิน , วุฒิบัตร กุมารแพทย์ , American Board in Nutritional Wellness
 • Bodytite liposuction training
 •  certificate of attendance to engineering innovation fine threads lifting and skin rejuvenation
 •  certificate of attendance to intensive course of advance hyaluronic acid fillers injection
 •  certificate of attendance to regeneration ,stem cell , PRP treatment Biobridge-event 2009 ,geneva ,swizerland.
 •  certificate of attendance to the valuable knowledge of recent advance and intensive course in aesthetic dermatology
 •  certificate of attendance to therapy
 •  certificate of attendance to american academy of anti-aging medicine,Las vegus,USA
 •  certificate of attendance to the valuable knowledge in state of art in anti-aging and regeneration medicine
 •  certificate of Intensive course on aesthetic dermatology
 •  Skin Laser Surgery, botox and mesotherapy
 •  Certification Mesotherapy injection, Bangkok
 •  Botox and Filler injection training, Bangkok
 •  facial cosmetic surgery , Bangkok
 •  Member of The Asian Pacific Academy of Cosmetic Surgery
 •  Certificate of World Congress of Cosmetic Surgery