นพ.ธนวรรฒน์ โชติมา (ว.6129) - Arcadia.in.th | รวมคลินิกความงามคุณภาพ ค้นหาโปรความงามคุณภาพและจองได้ในราคาพิเศษ

นพ.ธนวรรฒน์ โชติมา (ว.6129)

นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย นายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 30/7 ซอยพหลโยธิน 2 แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร : 081-8229664 อีเมล์ : dr.thanavatt@gmail.com

1. การศึกษาและการฝึกอบรม

 • 1972 : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 1984-1985 : ฝึกอบรมศัลยกรรมความงาม ประเทศญี่ปุ่น, อิสราเอล
 • 1986 : ดูงานศัลยกรรมตกแต่งที่ภาควิชาศัลยกรรมตกแต่งที่โรงพยาบาลศิริราช
 • 1986 : ฝึกอบรมจุลศัลยศาสตร์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ
 • 1986 : ฝึกอบรมศัลยกรรมตกแต่ง ประเทศสิงคโปร์
 • 1991 : ฝึกอบรมศัลยกรรมเลเซอร์ ประเทศอิสราเอล, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย
 • 2003 : ประกาศนียบัตรบริหารสาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2004 : ประกาศนียบัตรบริหารการศึกษาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต)
 • 2005 : ประกาศนียบัตร ศัลยกรรมเสริมสวยจมูก (ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย)
 • 2007 : ประกาศนียบัตร เสริมสวยใบหน้า (ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย)
 • 2007 : ประกาศนียบัตร ศัลยกรรมเสริมสวยเปลือกตาบน-ล่าง (ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แห่งประเทศไทย)

2. ประสบการณ์การทำงาน

 • 1976 : อดีตหัวหน้าแผนกศัลกรรม โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี
 • 1982 : อดีตผู้อำนวยการ ธนวรรฒน์ คลินิก
 • 1993 : อดีตผู้อำนวยการกองศัลยกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพฯ
 • 1995 : อดีตรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพฯ
 • 1996 : อดีตรักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพฯ
 • 1997 : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิชาการบริบาล ดินแดง กรุงเทพฯ
 • 2003 : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสุขภาพ กรุงเทพฯ
 • 2007 : อดีตกรรมการผู้จัดการ เอสธิกาคลินิก กรุงเทพฯ
 • 2016 : อดีตรักษาการนายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย
 • 2016 : อดีตรักษาการนายกสมาคมแพทย์คลินิกแห่งประเทศไทย

3. ประสบการณ์การทำงานในระดับกระทรวงที่ผ่านมา

 • สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ : คณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพโรงเรียนเอกชน มาตรา 15(2)
 • สภาการศึกษาแห่งชาติ : คณะทำงานร่างมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็ก : คณะทำงานร่างมาตรฐานผู้เลี้ยงดูเด็ก : คณะทำงานการร่างมาตรฐานหลักสูตรการดูแลเด็ก (0 – 3 ปี)
 • สถาบันการศึกษาทางไกลกระทรวงศึกษาธิการ : คณะกรรมการจัดทำชุดการเรียนทางไกลหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ : คณะกรรมการสถานศึกษา 2 สมัย
 • กระทรวงแรงงาน : คณะทำงานร่างมาตรฐานหลักสูตรการดูแลเด็ก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : คณะกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ : คณะกรรมการร่างมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : คณะทำงานพิจารณาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุไต้หวัน กรมการจัดหางาน : คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ : คณะกรรมการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม 2 สมัย : คณะอนุกรรมการมาตรฐานสถานพยาบาล กองทุนเงินทดแทน : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)
 • กระทรวงสาธารณสุข : คณะกรรมการติดตามนโยบายกลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยอาหารและยา : คณะกรรมการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย : คณะทำงานโครงการ ” 30 บาทรักษาทุกโรค ” : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี : คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 2 สมัย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้บริหารการศึกษาเอกชน
 • อนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเสริมสวยและโฆษณา แพทยสภา
 • คณะกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านการใช้บริการเวชกรรม ทันตกรรม สถานเสริมความงาม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

4. ปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเอ็นซี เฮลท์ แคร์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชาการบริบาล อุดรธานี
 • นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย
 • นายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย

5. ปัจจุบัน : กิจกรรมที่ทำร่วมกับทางราชการและเอกชน (2560)

 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : คณะกรรมการสถานพยาบาล : คณะอำนวยการบูรณการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุกเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub : อนุกรรมการสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในเขตกรุงเทพฯ : อนุกรรมการพิจารณากฎหมายลำดับรองตามพรบ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 (คณะที่ 1) : อนุกรรมการพิจารณากฎหมายลำดับรองตามพรบ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 (คณะที่ 2) : อนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน (คณะที่ 1) : คณะอนุกรรมการพิจารณาการโฆษณา : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเสริมสวย และโฆษณา : ที่ปรึกษากลุ่มงานคลินิก สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป์ • แพทยสภา : คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การประกอบวิชาชีพเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย : คณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, การเสริมสวย และโฆษณา
 • หอการค้าไทย : คณะกรรมการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ (2560 – 2561)
 • วิทยากรพิเศษ (2560) : หลักสูตรความก้าวหน้าในการรักษาด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณและความงาม โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6. สมาชิกสมาคมทางการแพทย์ และอื่นๆ

 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมแพทย์คลินิก ประเทศไทย
 • สมาชิกชมรมต้านความชรา และฟื้นฟูสุขภาพ
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าและเสริมสร้างประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมเวชสำอางและศัลยกรรมผิวพรรณ
 • สมาชิกสมาคมเซลล์บำบัดประเทศไทย
 • สมาชิกสโมสรโรตารี ธนบุรี